Ана Ташева. Завършила e СУ Св. Климент Охридски, профил Биология и Химия, последните десет години е член на борда на директорите на дружество листвано на Българска Фондова Борса. Любовта й към природата, качествената храна и здравословния начин на живот, я правят инвеститор в маслинова гора в Халкидики, Гърция- за да произвежда първокачествен зехтин и маслини. За нас е чест, след извършен контрол върху методите на производство, които прилага и качеството на крайните продукти, които предлага, да бъдe част от екипа на международна организация Мориес.

Мориес е неправителствена организация, създадена да подкрепя сертифицирани първокачествени хранителни продукти от цялото Средиземноморие и целта й е да създава култура на хранене на потребителите от продукти с висока хранителна стойност.

  
За да избере и предложи един продукт- организацията има действащ механизъм за контрол на качеството. Всеки един производител се проверява по отделно- каква практика на отглеждане на суровините прилага, по какъв начин се преработват те, за да стигнат до крайния потребител. Изискваме пълен химичен анализ на стоките и визираме техните полезни качества.
Гарантира се правото на всеки да има достъп до добра, чиста и качествена храна на достъпна цена. Екипът работи, за да запознава потребителите с качествени стоки и да ги разпространява, защото вярва, че това е основния фактор за създаването на добри хранителни навици.


Подкрепят и насърчават всеки бизнес, предлагащ храна- да прилага добра политика за подбор на продуктите, с които работи и да следи те да имат високи хранителните качества.
Организацията се откроява на пазара и в социалните среди с иновативния си подход, лидерство, потенциал за растеж, иновативен дух и социална чувтсвителност  към нуждите на потребителя.