Условия за ползване

TabloidBG.com не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в TabloidBG.com като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта TabloidBG.com Материалите в сайта са защитени от Закона за авторското право.

В дух на коректност и толерантност позволяваме на всеки, който иска да използва наша информация или публикации, да направи това свободно, при едно единствено изрично условие – да цитира източника като TabloidBG.com.

Очакваме Интернет медиите, блоговете и всички уеб издания да спазват наложилият се в международен мащаб стандарт за коректност при цитиране на информация в уеб сайтове, като да поставят хипервръзка (link) към TabloidBG.com, когато използват наши материали, части от публикации или каквото и да било новинарско съдържание.

TabloidBG.com bears no responsibility whatsoever for comments and / or comments expressed by readers / users. Any reader / user who publishes comments and / or comments under a post / article in TabloidBG.com as a free visitor or by registering from Facebook and other social media, declares that they agree to the Terms of Use of the TabloidBG.com

The materials on the site are protected by copyright law. In the spirit of correctness and tolerance, we allow anyone who wants to use our information or publications to do so freely, under a single explicit condition - quoting the source as TabloidBG.com.

We expect Internet media, blogs, and all web publications to comply with the internationally established standard of honesty in citing information on websites by linking to TabloidBG.com when using our materials, segments of publications, any other news content.