На пищна церемония в комплекс „Монтесито“, за втора година бяха раздадени наградите “Първа Дама” .

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6970183094874044&output=html&h=280&adk=3172869047&adf=4082287282&pi=t.aa~a.3497146633~i.9~rp.4&w=691&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1654851153&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5538939175&psa=1&ad_type=text_image&format=691×280&url=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2585%25d0%25b0-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8-first-lady-%25d0%25b7%25d0%25b0%2F&fwr=0&pra=3&rh=173&rw=691&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=Cg8I8NeLlQYQh6rcnab8y20SGgBqVhNrBniMz-ZeEAoLwUZ26NV3grfzi5mk&dt=1654851153178&bpp=7&bdt=2286&idt=7&shv=r20220608&mjsv=m202206060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D9aac19f4ba42442b-22ec546272cd0026%3AT%3D1649515631%3ART%3D1649515631%3AS%3DALNI_MZSZXuSFoy6b_ojy_ryc4Gi3DMk6A&prev_fmts=0x0%2C691x113&nras=2&correlator=7444970227433&frm=20&pv=1&ga_vid=1265792535.1615812949&ga_sid=1654851153&ga_hid=494274956&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=3&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&adx=283&ady=1670&biw=1903&bih=899&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C44761043%2C31060049&oid=2&pvsid=1723752011569002&pem=683&tmod=100637420&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1920%2C0%2C1936%2C1056%2C1920%2C899&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=HngEqVzlJU&p=https%3A//bglife.club&dtd=203

Отличията имат за цел да поощрят и насърчат постиженията на успели дами в различни сфери от бизнес, лайфстайл и модния живот. Всички победителки получиха подаръци от клиника „Оптимед „България, Мед, Блупойн, Солар Пауър  и Импрешън Дент.  Водещ на церемонията бе Мариана Маринова.

Ето и имената на наградените :

Стояна Нацева –  Мотиватор и бизнес израстване наградата беше връчена от Диана Дафова.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6970183094874044&output=html&h=280&adk=3172869047&adf=4084026973&pi=t.aa~a.3497146633~i.19~rp.4&w=691&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1654851428&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5538939175&psa=1&ad_type=text_image&format=691×280&url=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2585%25d0%25b0-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8-first-lady-%25d0%25b7%25d0%25b0%2F&fwr=0&pra=3&rh=173&rw=691&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=Cg8I8NeLlQYQh6rcnab8y20SGgBqVhNrBniMz-ZeEAoLwUZ26NV3grfzi5mk&dt=1654851153205&bpp=15&bdt=2313&idt=15&shv=r20220608&mjsv=m202206060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D9aac19f4ba42442b-22ec546272cd0026%3AT%3D1649515631%3ART%3D1649515631%3AS%3DALNI_MZSZXuSFoy6b_ojy_ryc4Gi3DMk6A&prev_fmts=0x0%2C691x113%2C691x280&nras=3&correlator=7444970227433&frm=20&pv=1&ga_vid=1265792535.1615812949&ga_sid=1654851153&ga_hid=494274956&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=3&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&adx=283&ady=3892&biw=1903&bih=899&scr_x=0&scr_y=510&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C44761043%2C31060049&oid=2&pvsid=1723752011569002&pem=683&tmod=100637420&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1920%2C0%2C1936%2C1056%2C1920%2C899&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=3&fsb=1&xpc=yfC0uep59a&p=https%3A//bglife.club&dtd=M

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6970183094874044&output=html&h=280&adk=3172869047&adf=1250319716&pi=t.aa~a.3497146633~i.23~rp.4&w=691&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1654851432&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5538939175&psa=1&ad_type=text_image&format=691×280&url=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2585%25d0%25b0-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8-first-lady-%25d0%25b7%25d0%25b0%2F&fwr=0&pra=3&rh=173&rw=691&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=Cg8I8NeLlQYQh6rcnab8y20SGgBqVhNrBniMz-ZeEAoLwUZ26NV3grfzi5mk&dt=1654851153248&bpp=3&bdt=2356&idt=3&shv=r20220608&mjsv=m202206060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D9aac19f4ba42442b-22ec546272cd0026%3AT%3D1649515631%3ART%3D1649515631%3AS%3DALNI_MZSZXuSFoy6b_ojy_ryc4Gi3DMk6A&prev_fmts=0x0%2C691x113%2C691x280%2C691x280&nras=4&correlator=7444970227433&frm=20&pv=1&ga_vid=1265792535.1615812949&ga_sid=1654851153&ga_hid=494274956&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=3&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&adx=283&ady=5000&biw=1903&bih=899&scr_x=0&scr_y=1421&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C44761043%2C31060049&oid=2&pvsid=1723752011569002&pem=683&tmod=100637420&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1920%2C0%2C1936%2C1056%2C1920%2C899&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&fsb=1&xpc=a8j6YC6C0V&p=https%3A//bglife.club&dtd=M

Д-р Яна Бялева – Здраве – дентална медицина, наградата беше връчена от д-р Симеон Личев.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6970183094874044&output=html&h=280&adk=3172869047&adf=1792139658&pi=t.aa~a.3497146633~i.25~rp.4&w=691&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1654851432&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5538939175&psa=1&ad_type=text_image&format=691×280&url=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2585%25d0%25b0-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8-first-lady-%25d0%25b7%25d0%25b0%2F&fwr=0&pra=3&rh=173&rw=691&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=Cg8I8NeLlQYQh6rcnab8y20SGgBqVhNrBniMz-ZeEAoLwUZ26NV3grfzi5mk&dt=1654851153262&bpp=6&bdt=2370&idt=6&shv=r20220608&mjsv=m202206060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D9aac19f4ba42442b-22ec546272cd0026%3AT%3D1649515631%3ART%3D1649515631%3AS%3DALNI_MZSZXuSFoy6b_ojy_ryc4Gi3DMk6A&prev_fmts=0x0%2C691x113%2C691x280%2C691x280%2C691x280&nras=5&correlator=7444970227433&frm=20&pv=1&ga_vid=1265792535.1615812949&ga_sid=1654851153&ga_hid=494274956&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=3&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&adx=283&ady=5045&biw=1903&bih=899&scr_x=0&scr_y=1616&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C44761043%2C31060049&oid=2&pvsid=1723752011569002&pem=683&tmod=100637420&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1920%2C0%2C1936%2C1056%2C1920%2C899&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=7&uci=a!7&btvi=5&fsb=1&xpc=puYIsM0WlB&p=https%3A//bglife.club&dtd=M

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6970183094874044&output=html&h=280&adk=3172869047&adf=1476017480&pi=t.aa~a.3497146633~i.27~rp.4&w=691&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1654851433&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5538939175&psa=1&ad_type=text_image&format=691×280&url=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2585%25d0%25b0-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8-first-lady-%25d0%25b7%25d0%25b0%2F&fwr=0&pra=3&rh=173&rw=691&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=Cg8I8NeLlQYQh6rcnab8y20SGgBqVhNrBniMz-ZeEAoLwUZ26NV3grfzi5mk&dt=1654851153292&bpp=21&bdt=2400&idt=22&shv=r20220608&mjsv=m202206060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D9aac19f4ba42442b-22ec546272cd0026%3AT%3D1649515631%3ART%3D1649515631%3AS%3DALNI_MZSZXuSFoy6b_ojy_ryc4Gi3DMk6A&prev_fmts=0x0%2C691x113%2C691x280%2C691x280%2C691x280%2C691x280&nras=6&correlator=7444970227433&frm=20&pv=1&ga_vid=1265792535.1615812949&ga_sid=1654851153&ga_hid=494274956&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=3&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&adx=283&ady=6107&biw=1903&bih=899&scr_x=0&scr_y=2513&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C44761043%2C31060049&oid=2&pvsid=1723752011569002&pem=683&tmod=100637420&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1920%2C0%2C1936%2C1056%2C1920%2C899&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=8&uci=a!8&btvi=6&fsb=1&xpc=5quxHks62P&p=https%3A//bglife.club&dtd=M

Евелин Макрис спечели приза в категория Бизнес , статуетката беше връчена от Петя Харалампиева

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6970183094874044&output=html&h=280&adk=3172869047&adf=3000919326&pi=t.aa~a.3497146633~i.31~rp.4&w=691&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1654851434&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5538939175&psa=1&ad_type=text_image&format=691×280&url=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2585%25d0%25b0-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2588%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8-first-lady-%25d0%25b7%25d0%25b0%2F&fwr=0&pra=3&rh=173&rw=691&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=Cg8I8NeLlQYQh6rcnab8y20SGgBqVhNrBniMz-ZeEAoLwUZ26NV3grfzi5mk&dt=1654851153336&bpp=3&bdt=2444&idt=3&shv=r20220608&mjsv=m202206060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D9aac19f4ba42442b-22ec546272cd0026%3AT%3D1649515631%3ART%3D1649515631%3AS%3DALNI_MZSZXuSFoy6b_ojy_ryc4Gi3DMk6A&prev_fmts=0x0%2C691x113%2C691x280%2C691x280%2C691x280%2C691x280%2C691x280&nras=7&correlator=7444970227433&frm=20&pv=1&ga_vid=1265792535.1615812949&ga_sid=1654851153&ga_hid=494274956&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=3&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_sd=1&adx=283&ady=7240&biw=1903&bih=899&scr_x=0&scr_y=3644&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C44761043%2C31060049&oid=2&pvsid=1723752011569002&pem=683&tmod=100637420&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fbglife.club%2F&eae=0&fc=1408&brdim=-8%2C-8%2C-8%2C-8%2C1920%2C0%2C1936%2C1056%2C1920%2C899&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=9&uci=a!9&btvi=7&fsb=1&xpc=D18je2DdyB&p=https%3A//bglife.club&dtd=M

Лилия Стефанова спечели наградата в категория Психология и психично здраве. Наградата беше връчена от д-р Сашо Райков.

Джулиана Гани спечели приза в категория „Иновации и постижения“ в сферата на красотата за бюти бранда си Pretty Woman , а статуетката беше връчена от Маги Сидерова.

Категория Красота с Мисия спечели Мисис България Вселена Станислава Василева за благотворителните си дейности като носителка на тази титла.

Категория Вдъхновение бе спечелена от Лора Ангелова, а наградата бе връчена от Мисис България Валери Стефанова.

Кристина Вутева спечели в категория Образование за иновациите си в детското образование, а наградата беше връчена от Гена Чолакова.

Диана Филипова спечели статуетка в категория Лайфстайл – за постиженията си в областта на модата и лайфстайла, а статуетката бе връчена от Гергана Апостолова.

Наградата в категория Мода бе връчена на Емилия Куркутяди от Маги Сидерова.

Магдалена Динкова взе статуетката в категория Политика, а статуетката беше връчена от Мисис България Виктория Божилова.

Лейди България Александрина Йорданова спечели приз в категория Етикет, а статуетката й бе връчена от Лейди България Светослава  Апостолова.

В категория Медии наградата спечели Александра Томова , а статуетката й бе връчена от Бояна Бояджиева.

Наградата в категория Здраве и красота спечели Лейди България Интернешънъл Мария Бойчева, за успешното развитие на бранда й Мирикъл  Боди, наградата беше връчена от Дони Василева.

В категория журналистика статуетка бе присъдена на Лейди България Елизабет Методиева, а наградата бе връчена от Даниела Опълченска.

Наградите са учредени по повод 30-ата  годишнината от първото издание на конкурса Мисис България.