След официалното посрещане, Десислава Радева посети център за социална интеграция на жени в неравностойно положение в йорданската столица. На официалната церемония по посрещането на българския…