За тринадесети  пореден път в балната зала „Монтесито“ бяха раздадени  годишните награди за бизнес постижения  „Мисис Дама на годината“  2021. Организатор и   продуцент  на  наградите   …